Patefon, czyli jedno z pierwszych urządzeń audio

Patefon, czyli jedno z pierwszych urządzeń audio

Prawie nikt nie miał z nim do czynienia, ale oglądamy go często na filmach, a więc warto wspomnieć o tym, czym był patefon.

To przenośne urządzenie o napędzie mechanicznym do odtwarzania dźwięku z płyt wynalezione przez dwóch braci Emila i Charlesa Pathé, zaś produkowane w latach 1905-1920 przez firmę pod wszystko mówiącą nazwą Pathé Frères.

Odtwarzanie muzyki w patefonie odbywało się od środka płyty przy użyciu niewymiennej kulki, najczęściej szafirowej, osadzonej na ramieniu mającym możliwość poruszania się w płaszczyźnie pionowej, czyli tak zwany zapis wgłębny. Otóż dzięki zastąpieniu igły przez kulkę wyeliminowano szumy powstające podczas tarcia igły o płytę.

Okazuje się, że na pierwszy rzut oka nie można odróżnić płyty patefonowej od gramofonowej dlatego do dzisiaj zachowało się niewiele nagrań. A to dlatego, że odtworzenie płyty patefonowej na gramofonie powodowało nieodwracalne uszkodzenia. Warto zauważyć, że Pathé Frères. Produkowała także płyty gramofonowe.

Sam patefon od gramofonu można odróżnić po wertykalnym położeniu główki membrany na końcu ramienia. W gramofonie główka stoi pionowo, ale równolegle do rowków płyty.

Płyty patefonowe charakteryzowały się wgłębnym zapisem dźwięku czyli zróżnicowaną głębokością rowka zapisu oraz liczbą obrotów do 90 na minutę i średnicą do 35 centymetrów. Różniły się tym od płyt gramofonowych.

Niekiedy patefony, których życie było dość krótkie można jeszcze zobaczyć w muzeach instrumentów muzycznych.


.